Autoconsumo solar para empresa manufacturera de Córdoba - Prosolia-2

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 54.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 96

Inversors: 174


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 99,96 kWp per al subministrament elèctric de l'empresa IMOR de manufactures metàl·liques de Palma del Rio (Córdoba).

Es tracta d'un projecte del grup PROSOLIA ENERGY, amb la societat NEWCO DEVELOPMENTS SL, per al subministrament d'energia renovable a l'empresa IMOR SA mitjançant la instal·lació d'un sistema d'autoconsum solar a la seva pròpia coberta, una connexió a la seva xarxa interna de baixa tensió i un contracte a llarg termini de venda de l'electricitat renovable produïda localment.

Amb la posada en marxa d'aquesta instal·lació d'energia renovable, s'estima que anualment es deixaran d'emetre unes 50,6 Tm de CO2 a l'atmosfera.

     

Simulació per ordinador de la instal·lació a finançar a la coberta de IMOR SA, i fotografia d'una altra instal·lació ja efectuada per PROSOLIA


Presentació del grup PROSOLIA ENERGY:

Prosolia Energy és un grup líder especialista en el sector de l'energia solar fotovoltaica que desenvolupa de principi a fi projectes solars i ofereix serveis com ara la gestió de projectes, construcció, manteniment i servei postvenda d'instal·lacions solars.

La nostra experiència nacional i internacional, amb presència a Espanya, França, Portugal i Itàlia, i l'ús de productes d'alta qualitat ens converteixen en l'elecció preferida de moltes persones i empreses.


Vídeo d'un altre projecte finalitzat per Prosolia Energy:
Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Convida els teus amics a participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.

*durant la primera setmana de recaptació, l'import màxim és de 1.000 € per persona. Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.Descripció de la instal·lació a finançar:

La central solar estarà constituïda per 294 panells solars de 340 W de potència cadascun, instal·lats sobre la coberta actual de la nau mitjançant una estructura suport d'alumini.

S'instal·laran 2 inversors i la instal·lació tindrà 90 kW de potència nominal total.

Les estructures de suport dels panells a la coberta seran d'acer conformat del tipus fix i estarà connectada directament a l'estructura existent de l'edifici, de manera que els panells quedin disposats sobre la coberta de l'edifici. Els panells se situaran coplanarment i tindran un angle d'inclinació i l'azimut igual al de la coberta.

També inclou el subministrament i la instal·lació de:

-Caixes de connexió estanques

-Cablejat i connectors. Línies de baixa tensió DC des dels panells fins els inversors

- Línies d'evacuació en baixa tensió AC des dels inversors fins al punt de connexió (QGBT) a la xarxa interna de el client

- Sistema de telemesura de l'energia

- Sistema de monitorització

La instal·lació fotovoltaica generarà 163,31 MWh/any dels quals 136,17 MWh/any seran consumits a les pròpies instal·lacions de IMOR, el que representa una cobertura del seu consum global del 45,67%. L'energia excedent que es vendrà a la xarxa serà d'uns 27,15 Mwh/any.Informació de IMOR (MANUEL OBRERO RUIZ SA):

        

IMOR és una fàbrica fundada el 1969 per Manuel Obrer Ruiz. Lidera el mercat espanyol de fabricació de barbacoes de carbó i gas. L'empresa, fidel als seus inicis, compta també amb una línia de producció d'articles per a mascotes, principalment gàbies, amb patents registrades a Espanya i a diversos països europeus. El seu centre de producció es manté a l'avantguarda de la tecnologia i està ubicat a Palma del Río, província de Córdoba, i compta amb més de 5.000 metres quadrats dedicats a producció, activitats logístiques i oficines. L'empresa està auditada i certificada per diverses multinacionals de la gran distribució.

IMOR fa ara una decidida aposta per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient amb aquesta instal·lació d'energia solar per al seu autoconsum.Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, NEWCO DEVELOPMENTS SL, així com amb l'afiançament solidari de l'empresa PROSOLIA ESPAÑA SL (ambdues societats del grup PROSOLIA ENERGY) i la cessió de crèdit del contracte de venda d'energia amb IMOR SA.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Tomás

1.000€

Iñaki

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Manolo

1.000€

Josep

1.000€

Pere

1.000€

Roger

1.000€

Marcos

1.000€

Kristophe

1.000€

Augusto

1.000€

Eduardo

1.000€

Jesús Manuel

1.000€

Marc

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Xavier

1.000€

Andrés

1.000€

Agustin

1.000€

Jose Daniel

1.000€

Francisco

1.000€

Francis

1.000€

Isabel

1.000€

Angel

1.000€

Víctor

1.000€

Francesc

1.000€

David

1.000€

Gerard

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Pedro

1.000€

Rosa

975€

Heike

750€

Lucia

650€

Carlos

625€

Carlos

600€

Alberto

550€

Javier

500€

Santiago

500€

Albert

500€

José Antonio

500€

José Antonio

500€

Tatiana

500€

Jordi

500€

Pablo

500€

Jaime

500€

Carlos

500€

Raúl

400€

Ermen

400€

Sara

400€

Cristina

400€

Ignacio

400€

José Luis

350€

Pedro

350€

Rosa

300€

Sergio

300€

Quim

300€

Andrés

300€

Jaume

300€

Francisco

300€

Jan

300€

Jordi

250€

Pol

250€

Nacho

250€

Jose Luis

250€

Juan Carlos

250€

Higini

250€

Ignacio

250€

Carlos

250€

Roberto

225€

Ilun

200€

Albert

200€

Jose Ignacio

200€

Montserrat

200€

Angeles

200€

Víctor

200€

Guillermo

200€

Miguel

200€

Eñaut

200€

Roser

200€

Luis

200€

Raquel

175€

Noelia

150€

Marc

150€

Alex

150€

M. Carmen

150€

Enrique

150€

Javier

150€

Albert

150€

Estel

150€

Àlex

150€

Raúl

125€

Alejandro

125€

Matthieu

100€

Joan Marc

100€

Toni

100€

Joaquin

100€

Manel

100€

Marc

100€

Andreu

100€

Angel

100€

Pablo

100€

Rodrigo

100€

Jordi

100€

Alejandro

100€

Juana Teresa

100€

Sebastià

100€

Xosé

100€

Ricardo

100€

Daniel

100€

Alberto

100€

Enric

100€

Maria Jose

100€

David

100€

Jorge Roberto

100€

Barbara

100€

Francisco

100€

Igor

100€

M. Soledat

100€

Olivier

100€

Anna

75€

Carles

75€

Aleix

75€

Juanjo

75€

Thaïs

75€

Lorena

75€

Javier

75€

Jordi

75€

Mikel

75€

Roberto

75€

Oguz

75€

Jennifer

75€

Sergi

50€

Jesús

50€

Jon Ander

50€

Annabel

50€

Jordi

50€

David

50€

Eloy

50€

Joaquin

50€

Jordi

50€

Xabier

50€

Rafael

50€

Pedro

50€

Felip

50€

Juan Antonio

50€

José Alberto

50€

Agustin

50€

Fernando

50€

Antonio

50€

Ana

50€

Pau

50€

Ferran

50€

Luis

50€

Dani

50€

Armand J.

50€

Alfonso

50€

Carlos

50€

Juan

50€

Victor

50€

Jorge

50€

Joan

50€

Lluís

50€

Miquel Angel

50€

Andreu

50€

Sergio

50€

Jacobo

50€

Mar

50€

Rafael

50€

Javier

50€

David

50€

Álvaro

50€

Jose

50€

Marc

50€

Javier

50€

Néstor

50€

Carlos

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions